TCL LINKHUB AC1200 Dual-Band Gigabit Mesh Wi-Fi Router, 2-Pk $29.99 at B&H Photo

[BHPhotoVideo.com](https://passwird.com/links/HWB6jU) has this TCL LINKHUB AC1200 Dual-Band Gigabit Mesh Wi-Fi Router (2-Pack) for **$29.99** shipped.

* Wi-Fi 5 (802.11ac)
* Up to 1167 Mb/s Throughput
* 2.4 GHz / 5 GHz (Dual-Band)
* 2 x 3 dBi Internal Antennas