Razer BlackShark V2 Pro Wireless Gaming Headset $81 at Amazon

amazon.com has the Razer BlackShark V2 Pro Wireless Gaming Headset (White) for $80.99 with free shipping.